default-logo

Przedmiotem projektu będzie powstanie 600 zestawów do przygotowywania c. w. u. wykorzystujących energie słoneczną obejmujących: 1) 332 instalacje – zestawy baterii – 2 szt+zbiornik 300 l + armatura 2) 268 zestawów baterii – 3 szt + zbiornik 300 l + armatura. (W ramach projektu zostanie wymienione 1 źródło ciepła – kocioł na biomasę). Liczba osób objętych obliczeniem wynosi 2743 osoby. Zapotrzebowanie na ciepło 8,64 ÷ 4 = 2,16 na osobę dziennie × 2743 = 5924,88 × 365 = 2162,58 MWh =7785,30 GJ.

Zużycie wody c. w. u. wyniesie 109,72 m3/dobę. Produkty projektu to:

  1. KSI-P.40.1.3 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego szt. 600
  2. KSI-P.40.1.6 Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii słonecznej) MW 2,22
  3. KSI-P.41.1.7 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy i biogazu szt. 1
  4. KSI-P.41.1.9 Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii z biomasy) MW 0,05
  5. LSI-P.6.2.1 Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury służącej do produkcji energii odnawialnej szt. 601
  6. LSI-P.6.2.2 Całkowita moc obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii 2,27

Moc znamionowa kolektora: 1000 W × ŋ (sprawność optyczna wynosząca jak dalej) 0,8082 × 1,818 (powierzchnia kolektora), zatem moc znamionowa (chociaż zmienna w czasie) wynosi 1469,30 W tj. 0,0014693 MW × 1510 = 2,22 MW. Zainstalowana moc zapewnia 1510 × 1,47 × 500 = 1109,85 MWh = 3995,46 GJ

Rozwiązania projektowe zakładają optymalny i trwały technologicznie wariant podniesienia jakości świadczonych usług ponieważ:

Wartość wskaźnika skuteczności/efektywność kosztowa osiągnięcia 1 produktu rozumiana jako wartość kosztów kwalifikowalnych projektu przypadająca na 1 MW dodatkowej mocy zainstalowanej energii ze źródeł odnawialnych (MW) w wyniku realizacji projektów i wynosi 6426000/2,72 =2830837.Kocioł będzie usytuowany na budynku użyteczności publicznej (Przedszkole w Stróży-Kolonii), zestawy solarów-na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej (1 zestaw: Szkoła Podstawowa w Stróży-Kolonii)