default-logo

 

Niniejsza strona zawiera dane i wskaźniki obliczone na podstawie odczytów z instalacji solarnych zainstalowanych w ramach projektu. Aby zmienić okres analizy można wykorzystać formularz obok, wskazując miesiąc i rok wyznaczające koniec analizowanego okresu.

Okres analizy

obraz: słońce

Aby wybrać okres analizy użyj poniższego formularza wpisując miesiąc i rok określający zakres analizy:

Wybierz miesiąc i rok
Wybór okresu analizy

 

 • Sumaryczna ilość energii

  Sumaryczna ilość energii zaoszczędzonej dzięki realizacji projektu jest równa energii uzyskanej dzięki instalacjom solarnym i wynosi ona:

   

   11 407 638.00 kWh.

   

  Procent wykorzystania kolektorów słonecznych

  Od początku uruchomienia projektu (1 - 2015) do końca wybranego okresu upłynęło 2461 dni. Zakładając średnią wydajność solara na jeden dzień na 2.47 kWh oraz liczbę paneli 1466 wszystkie instalacje wskazują wykorzystanie w

  128.23% możliwości.

  Procent wykorzystania kolektorów słonecznych

   

  Ilość ogrzanej wody

  Zakładając, że dzięki solarom uzyskujemy przyrost temperatury wody w instalacji o 300 C, energia wytworzona przez solary zainstalowane w ramach projektu zapewniła do 2021-09 podgrzanie ok.

  326 710 396.18 litrów wody. 

  Pokrycie na zapotrzebowanie energetyczne

  Zakładając, że przeciętny mieszkaniec zużywa w ciągu dnia 35 litrów ciepłej wody, zaś objętych projektem zostało ok. 2730 mieszkańców energia wytworzona przez solary zainstalowane w ramach projektu zapewniła do 2021-09 (w zakresie podgrzewania wody użytkowej) ok.

  138.94% potrzebnej energii. 

  Pokrycie zapotrzebowania energetycznego
  Moc zainstalowana energii cieplnej

  Całkowita moc instalacji solarnych zainstalowana w ramach projektu jest równa sumie mocy poszczególnych instalacji i wynosi:

  2.22 MW . 

  Całkowita moc obiektów

  Całkowita moc obiektów biorących udział w projekcie i wykorzystujących odnawialne źródła energii wynosi :

  2.27 MW . 

   

  Moc zainstalowanych solarów i obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii
 • Sumaryczna ilość energii

  Procent wykorzystania kolektorów słonecznych
  Procent wykorzystania kolektorów słonecznych

   

  Ilość ogrzanej wody
  Pokrycie na zapotrzebowanie energetyczne
  Pokrycie zapotrzebowania energetycznego