default-logo

Instalacje solarne, któe zostały zainstalowane w ramach projektu wpłynęły wymiernie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Do związków, których emisja podczas produkcji energii jest największa należą:

  • dwutlenek węgla,
  • dwutlenek siarki,
  • tlenki azotu.

Poniższe wskaźniki ilustrują radukcję zanieczyszceń do atmosfery w wyniku realizacji projektu.