default-logo

Projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik – etap II” realizowany jest w Gminie Kraśnik w województwie lubelskim.
Gmina Kraśnik jest siódmą co do wielkości jednostką administracyjną powiatu kraśnickiego. Zajmuje powierzchnię 105,17 km2.  Swoim zasięgiem obejmuje 16 wsi sołeckich położonych wokół miasta Kraśnika.

Zobacz również:

Cele projektu

Celem głównym Projektu jest wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji ciepłej wody użytkowej. Realizacja celu głównego przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez poprawę jakośc

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu będzie powstanie 600 zestawów do przygotowywania c. w. u. wykorzystujących energie słoneczną obejmujących: 1) 332 instalacje – zestawy baterii – 2 szt+zbiornik 300 l + armatura 2) 268 zestawów baterii – 3 szt + zbiornik 300 l + armatura. (W ramach projektu zostanie