default-logo

Niniejsza strona zawiera dane i wskaźniki obliczone na podstawie odczytów z instalacji solarnych zainstalowanych w ramach projektu. Aby zmienić okres analizy można wykorzystać formularz obok, wskazując miesiąc i rok wyznaczające koniec analizowanego okresu.

Okres analizy

obraz: słońce

Aby wybrać okres analizy użyj poniższego formularza wpisując miesiąc i rok określający zakres analizy:

Wybierz miesiąc i rok
Wybór okresu analizy

 

Oszczędności paliw

 

Oszczędności paliw
Wykresy ilustrują ilość:

  • gazu (z lewej),
  • węgla (z prawej)

zaoszczędzonego dzięki instalacjom solarnym uruchomionym w ramach projektu.

 

 

Oszczędności kosztów
Oszczędności kosztów
Wykresy ilustrują koszty w zł :

  • gazu (z lewej),
  • węgla (z prawej)

zaoszczędzonych dzięki uruchomionym instalacjom solarnym.
Do obliczeń przyjęto cenę węgla: 650 zł/t oraz cenę gazu: 1.75 zł/m3

 

Oszczędności czasu

Oszczędności kosztów
Wykres ilustruje ilość zaoszczędzonego czasu związanego z obsługą pieców węlowych i transportem paliwa (węgla) dzięki uruchomionym instalacjom solarnym.